Regionsrådskandidat Favrskov kredsen

Birgit Marie Christensen 

Bor i Søften

FB: birgitmarie.christensen.3

Mail: groentoften12@gmail.com

Mobil: 61 78 70 93


Jeg er pensioneret sygeplejerske, har været afdelingssygeplejerske på Hammel Neurocenter i de sidste 15 år af mit arbejdsliv.
Jeg er gift har børn og børnebørn.
Jeg er glad for en god dialog med mine medborgere, det er dejligt at debattere vores samfund, derved kan velfærden udvikles.
Velfærd og demokrati er vigtige værdier for mig, vi er alle nødt til at tage ansvar, selvfølgelig vil det være i større eller mindre omfang, men alle skal udnytte deres evner. Det er grundlaget for vores demokrati.


Mine mærkesager:
• Lighed i sundhed
• Borgerne skal lyttes til og inddrages
• Bedre arbejdsmiljø i sundhedsvæsenet
• Forebyggelse, specielt inden for psykiatrien blandt børn og unge
• Samarbejdet mellem sygehus, kommune og praktiserende læge skal være gnidningsløst
• Teknologien skal udnyttes klogt

Jeg har været medlem af regionsrådet siden 2017
Jeg er udpeget til:
• Næstformand i psykiatri- og socialudvalget
• Udvalg for digital sundhed
• Sundhedskoordinationsudvalget
• Praksisplanudvalget
• Kontaktforum for det regionale socialområde
• Bestyrelsen for kommunikation og handicap
• Formand for apotekernes samarbejdsudvalg
• Suppleant i videnskabsetisk komite
• Suppleant i styringskomiteen for Øresund-Kattegat-Skagerak området
• Min post i Danske Regioner er :Landssamarbejdsudvalget for danske fodterapeuter