Byrådskandidat - nr. 2 på listen

Isabell Friis Madsen

43 år

Oversygeplejerske i Styrelsen for Patientklager

Gift, har 4 børn i alderen 9-17 år.

Hadsten

FB: Isabell.f.madsen

Mail: ifma@favrskov.dk

Mobil 20466428.

 

Min politiske drivkraft har altid været den borgernære velfærd og ambitionen om at skabe et stærk lokalsamfund. Som mor til 4 børn, med en baggrund som sygeplejerske, er jeg især optaget af at sikre gode vilkår for børn i dagtilbud og skoler samt på social-, ældre- og sundhedsområdet.


Et aktivt kultur- og fritidsliv er hjørnesten i et lokalsamfund. Jeg vil derfor også fortsat arbejde for at understøtte dette – til glæde for borgerne. En stemme på mig, er en stemme for et godt, sundt og aktivt liv.