Byrådskandidat - nr. 15  på listen

Marting Hager Andersen

39 år

Lærer på Søndervangskolen i Hammel

Samboende, har to piger på 4 og 11 år

Hinnerup

FB: martin.h.andersen.12

Mail: martinhagerandersen@gmail.com

Mobil: 22 95 25 56

 

Vores institutioner er vigtige medspillere i vores børns og unges trivsel og dannelse.


Jeg kæmper for, at vores institutioner kan stå endnu bedre rustet til de udfordringer, som børn og unge står i lige nu og i fremtiden. 


Vores foreninger er vigtige for fællesskaberne rundt om i kommunen. Foreningslivet ser jeg som mindst lige så vigtig en medspiller i vores børns og unges opvækst og dannelse. Alle Favrskovs borgere skal have mulighed for at dyrke de gode fællesskaber.  


Stem personligt.