Byrådskandidat - nr. 12 på listen

Steen Thomasen

62 år

Lærer på en privatskole i Århus

3 voksne børn

Søften

Mail: stth@favrskov.dk

FB: steen.thomasen.

Web: steenthomasen.dk

 

Medlem af Favrskov Byråd siden 2006.

I indeværende byrådsperiode er jeg formand for Kultur- og Fritidsudvalget og Kulturring Østjylland.


Jeg vil kæmpe for en alsidig byudvikling med forskellige boformer. Vi skal sikre gode daginstitutioner, skoler og fritidsfaciliteter.


Vores kulturhuse skal styrkes, og vores borgere sikres et godt kulturliv. Vi skal hjælpe de ældre, der har behov, og støtte dem, der selv kan.


Der skal etableres flere cykelstier.


Jeg arbejder for dig i dit lokalsamfund.