Daniel Toft Jakobsen har repræsenteret Favrskovkredsen i Folketinget siden 2015, hvor han blev valgt ind første gang og frem til 2022.


Daniel opnåede desværre ikke genvalg - så nu mangler Favrskov Kredsen en stemme i Folketinget.


Tak til Daniel for indsatsen.Du kan læse mere om ham her:


Socialdemokratiets valgprogram 

2021 - 2025

Når vi går til valgurnerne den 16. november 2021, er det 12 år siden, at vælgerne for første gang gav Socialdemokratiet mandat til at udpege borgmesteren og sætte sig i spidsen for udviklingen af Favrskov Kommune. Siden har vi i partiet haft en målsætning om at lave brede politiske aftaler. I det nye byråd vil vi arbejde for:


 • Evne og vilje til samarbejde og brede løsninger
 • Der skal være styr på økonomien
 • Danmarksmester i erhvervsvenlighed
 • Et sprudlende og aktivt fritids-, kultur- og idrætsliv
 • Små børn skal have store udviklingsmuligheder
 • Skolerne skal have ro til kerneopgaverne
 • Når børnefamilien har brug for lidt ekstra
 • Sundhedstilbuddene skal styrkes lokalt
 • En tryg alderdom
 • Et handicap- og psykiatriområde i udvikling
 • Indsatsen for klima og miljø  handler om vores fælles fremtid
 • Naturen skal benyttes og beskyttes
 • Alsidige boligformer hele livet
 • Livet i Landsbyerne og det åbne land
 • God infrastruktur og sikker trafik
 • Den bedste støtte til uddannelse og job


Læs hele valgprogrammet her!